Moje postrehy

Moja cesta

13.01.2014 14:46
  15.11.2013 16:00 Asi najdôležitejším obdobím pre každého človeka je obdobie dospievania. Vtedy si uvedomujeme najsilnejšie našu individualitu a snažíme sa prostredníctvom rôznych protestov odpútať od rodičov a nájsť svoju vlastnú cestu. Skúšame, hľadáme, padáme...

Prítomnosť

08.10.2013 09:33
Byť prítomný znamená byť tu a teraz. Tu a teraz svojimi myšlienkami. Tam, kde sa nachádza naše telo, tam sa ocitne aj naša myseľ. Myseľ  je síce dobrý sluha, ale zlý pán, a preto  by sme sa ju mali naučiť ovládať. Tak ako ovládame svoje ruky a nohy, tak by sme sa mali...

Kto sme

24.09.2013 09:41
Snažím sa byť pozorovateľom života. Je to super pocit, len sa nechať unášať a pozorovať. Pozorovať oblohu, oblaky, slnko, tváre ľudí, úsmevy...aspoň na chvíľu vypnúť myseľ a byť prítomný.   Toľko vecí nám uniká, keď sme ponorení len do svojej mysle. Myslíme, že sme, ale my tu vlastne...