Štvrtá čakra v joge

11.04.2017 10:55

Joga na harmonizovanie čakier

(článok bol uverejnený v časopise Dieťa 02-03 2017)

Štvrtá čakra - Anahata         
Nazýva sa aj srdcová čakra. Je bránou do duše, sídlom našich najhlbších citov, vyžaruje vrúcnosť a srdečnosť. Nachádzame tu schopnosť vciťovať sa, súcitiť, naladiť sa na druhých, prežívať ich. Cez ňu vnímame krásu prírody, harmóniu v hudbe, výtvarnom umení a poézii. Tu sa obrazy, slová a tóny premieňajú na pocity. Vo svojej očistenej a dokonale otvorenej forme je srdcová čakra centrom ozajstnej ničím nepodmienenej lásky. Takej, ktorú nie je možné vlastniť. Aby sme sa k nej dopracovali, musíme sa oslobodiť od svojho ega a naučiť sa odpúšťať.

Základné fakty o štvrtej čakre:
Miesto: oblasť hrudníka, srdce
Mantra: vibrácia tejto čakry je YAM
Farba: zelená, prípadne ružová až zlatá
Element: vzduch
Zmyslová funkcia: hmat

Význam štvrtej čakry:
Srdcová čakra vytvára stred systému čakier. V nej sa spájajú tri spodné fyzicko – emočné centrá s tromi hornými duchovnými. Je to sídlo bezpodmienečnej lásky, duchovného rozvoja a súcitu. Cez túto čakru disponujeme obrovským potenciálom na pozitívne zmeny a uzdravovanie. Pomáha nám precítiť celú našu bytosť z hĺbky srdca.
V prípade, že čakra je v nerovnováhe, nedokážeme udržiavať zdravé partnerské vzťahy. Máme buď potrebu vlastniť a ovládať druhých alebo ostávame v nefunkčných vzťahoch zo strachu z opustenia. Úplné uzavretie čakry srdca sa prejavuje citovým chladom až bezcitnosťou, čo má za následok nevyrovnanosť a pocity úzkosti. Nedokážeme vytvárať vzťahy zo strachu z ublíženia.  Ak chceme prežiť život naplnený hlbokou láskou a radosťou, musíme sa oslobodiť od svojho ega. Tiež sa naučiť mať rád sám seba a prijímať a rozdávať lásku bez podmienok.
Choroby spojené so zlou funkciou:
Všetky srdcové ochorenia, cievne a pľúcne problémy, infarkt, astma.

Tipy na harmonizáciu:
Obklopte sa zelenou a ružovou farbou. Z vôní pomáha ružový olej, ktorý harmonizuje telo aj dušu.
Veľmi účinné sú prechádzky na čerstvom vzduchu v prírode. Vnímajte jej zelenú farbu, pozorujte kvety ako poslov lásky a radosti zo života. Hlavne ružové kvety ozdravujú a oživujú energiu srdcovej čakry.
 Aj činnosť štvrtej čakry pozitívne ovplyvňujú kryštály:
Ružový kremeň podporuje jemnosť, nežnosť a lásku; obklopuje nás láskyplnými vibráciami, ktoré pôsobia liečivo a harmonizujúco na ubolenú dušu.
Turmalín nás spája so ženským prejavom lásky, ktorá je vyjadrená v kráse tvorstva, v prirodzenej veselosti a v hre.
Smaragd je kameňom všeobjímajúcej lásky, pretože posilňuje a prehlbuje lásku na všetkých úrovniach; dodáva nám pokoj a harmóniu, priťahuje liečivé sily, ozdravuje, regeneruje, omladzuje, osviežuje a upokojuje.
Nefrit dáva pokoj, múdrosť, spravodlivosť a skromnosť; upokojuje srdce, pomáha nám odhaliť krásu vo všetkom stvorení.

Dnešná zostava pôsobí harmonizujúco na oblasť srdcovej čakry. Na úvod sa posadíme do pohodlnného sedu a vystrieme chrbát. Spojíme dlane na hrudi a prehĺbime dych do hrude. Palcami sa dotýkame hrude a v pravidelnom rytme nimi poklepkávame po hrudi. Vnímame to miesto a celú svoju pozornosť vtiahneme do oblasti srdca. Aktivujeme tým srdcovú čakru. 


Mačka - prejdeme do polohy na "štyroch". Dlane umiestnime pod ramená a kolená pod bedrá. S nádychom sa prehneme, otvoríme srdce a hrudník. S výdychom sa zaguľatíme a vytlačíme všetok vzduch z tela von. Zopakujeme aspoň päťkrát.   

Kobra - ľahneme si na brucho a podložíme si dlane pod ramená. Spojíme nohy a spevníme celé telo. S nádychom sa vytiahneme vysoko hore, otvoríme hrudník a pozrieme sa dopredu hore. Podržíme aspoň tri nádychy a s výdychom klesneme k zemi. Otočíme hlavu do strany a oddýchneme si.  

Dieťa - posadíme sa na päty a uvoľníme celé telo k zemi. Ostaneme pokojne dýchať a vnímame ako s výdychom klesáme stále nižšie.

Ťava - zdvihneme sa na kolená a podoprieme si dlane na kríže. S nádychom otvárame hrudník a mierne sa zakloníme. Ramená ťaháme dozadu a držíme pevné brucho. S výdychom sa vrátime naspäť. Ak je nám poloha príjemná, môžeme skúsiť ťažšiu variantu, podoprieť si dlane o chodidlá. 

Hlboký predklon - vytiahneme sa do hlbokého predklonu. Necháme kolená mierne pokrčené a zaguľatíme chrbát havou ku kolenám. Pokojne dýchame a s každým výdychom sa ťaháme nižše. Podržíme aspoň päť nádychov.

Polmesiac- zo stoja vykročíme pravou nohou dozadu na špičku. Spevníme postoj, upriamime pohľad na jeden bod a napneme čo najviac zadnú nohu . Vytiahneme vysoko hore ruky a mierne otvoríme hrudník. Vnímame ako prechádza dych hruďou. Potom vymeníme strany. 

Polovičný mostík- prejdeme do ľahu na chrbte, pokrčíme kolená a pritiahneme ich pätami čo najbližšie. Dlane položíme na zem a s nádychom vytiahneme panvu vysoko hore. Hrudník ťaháme až ku brade a ostaneme aspoň päť nádychov. S výdychom klesáme ku zemi.