Gesto Namaste

23.09.2013 15:18

Namaste , joga, yogaAk sa začnete venovať joge, určite sa s týmto slovom stretnete. Namaste v podstate znamená Vitajte, ale jeho doslovný preklad je oveľa hlbší ako len obyčajný pozdrav.

Pozdrav Namaste sa používa v Ázii a pochádza z Indického jazyka. Namaste je veľmi úctivý pozdrav, ktorý však  zdraví nielen človeka, ale aj jeho vnútornú podstatu, dušu . Doslovný preklad znamená: „Skláňam sa pred dokonalosťou v tebe.“

Pri geste Namaste spájame ruky buď na hrudník v oblasti srdca alebo na čelo v oblasti tretieho oka a jemne sa ukloníme hlavou. Je to tá najvyššia forma prejavu úcty človeka voči inému človeku. Prijímame seba a druhých, takých akí sme, so všetkými chybami, pretože každý človek je dokonalý vo svojej podobe.

Gesto Namaste reprezentuje aj symbol jednoty a spojenia. Pri jeho vykonávaní si uvedomujeme prepojenie nášho vnútra nielen so sebou samým, ale aj s ostatnými živými  tvormi a Bohom. Zdravíme navzájom to božské v nás, ktoré nás spája a vďaka čomu sme všetci súčasťou jedného bytia. Neznamená to však, že ide len o náboženský prejav. Môžeme ho tiež považovať za  prejav priateľstva a poklonu nielen druhým, ale aj svojmu dokonalému a jedinečnému Ja, ktoré v nás prebýva.

Namaste