Prebúdzanie vnútornej krásy ženy Ženská joga

08.02.2016 14:00

Súčasný svet sa zdá byť na prvý pohľad výhodnejší pre mužov. Nemajú menštruáciu, nemusia zažiť pôrod, ani byť na materskej dovolenke. Nie sú takí precitlivení a vedia sa riadiť len rozumom. Zdanie však klame. Všetky tieto „nevýhody“ sú obrovským darom žien. Dnešné vnímanie úspechu ako kariérny rast a majetok znižujú význam prirodzenej ženskej roly. Mnohé ženy tomu podľahli a snažia sa pomocou mužských zbraní dosiahnuť uznanie v spoločnosti. Rozvíjajú v sebe mužské vlastnosti na úkor ženských a strácajú tým rovnováhu. To sa nakoniec prejaví na tele v podobe rôznych chorôb, ako sú cysty, problémy s otehotnením a potraty. Pre ženu je veľmi posilňujúce cítiť spojenie so svojím telom, pocitmi a intuíciou. Poznanie seba a svojich hodnôt prináša nový zdroj sily. Vďaka nej môžeme žiť krajší a zmysluplnejší život.

 

Menštruačný cyklus ako prepojenie so sebou

Najprirodzenejším prepojením ženy so svojím telom je menštruácia. Učí nás, aby sme boli vedomé a pozorné k sebe a svojmu telu. Pomáha nám ponoriť sa do seba a vnímať, aké silné je naše spojenie s prírodou. Podobne ako mesiac prechádza svojimi fázami a vytvára cyklus, aj ženský život je cyklický. Tvoria ho menštruačné cykly, pričom každý má štyri fázy. Každá fáza má svoje typické vlastnosti. Intenzitu ich prežívania podporuje to, čím práve prechádzame v našom živote. 

  1. Predmenštruačná fáza

Je pre ňu typický nepokoj, chaos a potreba slobody. Tak ako môže byť silne deštruktívna, vie byť aj veľmi inšpiratívna, tvorivá a intuitívna. Pripravuje nás a naše telo na fázu menštruačnú.

  1. Menštruačná fáza

Počas nej by sme si mali dopriať hlavne oddych, nechať prejaviť svoju citlivosť, nájsť si čas na stíšenie a ponorenie sa do seba.

  1. Predovulačná fáza

Táto fáza je hlavne o energii, odhodlaní, o realizácii našich zámerov a o akcii. Naša energia vrcholí až do ovulácie.

  1. Ovulačná fáza

Počas nej sme silno tvorivé, zmyselné, sexuálne, ale aj nežné a láskavé. Väčšina žien má ovuláciu práve počas splnu, kedy aj vplyv mesiaca podporuje náš cyklus. Vtedy je žena najviac plodná.

Riadenie sa menštruačným cyklom s rešpektom k sebe a svojmu telu nám pomôže prežiť kvalitnejší a plnohodnotnejší život. Ak však nebudeme počúvať svoje telo, pocítime to v silnej a bolestivej menštruácii. Bolesť vždy prichádza preto, aby upozornila, že niečo v našom živote nie je v poriadku. Menštruácia symbolizuje aj prijatie seba ako ženy a to bezvýhradne vo všetkých jej podobách. Tie podoby, ktorými prechádzame počas života, sú najlepšie rozpoznateľné v archetypoch ženy dievčaťa, milenky, matky a stareny.  

Cez dych a jogu do seba

Základom  cvičenia jogy je vedomý nádych a výdych. Práve cez neho sa dostávame bližšie k sebe, k svojmu telu. Joga je o spojení tela, duše a ducha. Mať zdravé fyzické telo je dôležité, ale nestačí na to, aby sme žili spokojný a vyrovnaný život. Čím hlbšie sa vieme ponoriť do seba a dokážeme sa naladiť na svoje vnútro, o to ľahšie budeme vedieť žiť život v harmónii so sebou samým.

Prvým krokom je sebaláska. S tým má problém veľmi veľa ľudí. Mať rád sám seba, v tej čistej podobe, bez egoistického privlastňovania si vecí a ľudí. To, že mám rád sám seba, znamená, že si vážim svoje telo, svoje psychické aj fyzické zdravie. Znamená to, že nepustím do svojho života ľudí ani okolnosti, ktoré mi nerobia dobre. Ak sa ocitnem v situácii, kde mi nie je príjemne, vnímam, prečo som sa dostala do tejto situácie a čo sa v nej mám naučiť. Ak pochopím jej lekciu, posúvam sa ďalej. Viem s láskou a vďakou púšťať zo svojho života všetko nepotrebné a škodlivé a nechať to odísť.  Aj to sa môžete naučiť vďaka joge, vďaka naladeniu sa na seba a svoje telo. Nie je to záležitosť niekoľkých hodín jogy,  je to proces, ktorým musíme prejsť a dospieť k poznaniu svojej vnútornej sily a krásy, aby sme ju mohli nechať vyžarovať okolo seba.    

Aby ženy boli ženami

Ženy zabudli na svoju ženskú podstatu a vzďaľujú sa od svojho skutočného JA. Proces spoznania seba samého musí začať u žien naladením sa na svoju ženskosť. Prijať ženské hodnoty, ako je citlivosť, nežnosť, intuícia, ale aj zdravé prežívanie sexuality, vnímať svoju silu a význam ženy pre spoločnosť. Je čas prestať súťažiť s inými ženami,  nechať sa navzájom inšpirovať a precítiť podporu a silu ženskej energie. Nájsť svoju vnútornú slobodu a pomaly ju začať prejavovať aj v živote. Najprirodzenejší pohyb pre ženu je tanec. Spontánny tanec je jedným z najjednoduchších spôsobov meditácie, cez ktorý môžeme nazrieť do svojho vnútra.

Telo ako chrám s bránou do duše

Aby sme ju mohli otvoriť, potrebujeme sa spojiť cez dych s telom. Čím viac času budeme tráviť v slobodnom bytí, tým viac sa to prejaví v živote. Pre ženy je ideálnym  spôsobom ako sa spojiť so sebou stretnutie v ženskom kruhu. Podpora a bezpečie, ktoré v ňom nájdu, im dodá silu a odvahu spojiť sa so svojím skutočným JA. V kruhu žien môžu nechať voľne plynúť  emócie, inšpirovať sa navzájom jedna druhou a nechať sa viesť svojou intuíciou.

Práve preto som sa rozhodla prepojiť výhody fyzického cvičenia jogy s hlbším ponorom do seba v kruhu žien a vytvorila som ženský joga kruh. Je vhodný pre ženy, ktoré túžia žiť naplnený a harmonický život v súlade so svojím JA. Nájdu  sa v ňom tie, ktoré nechcú život len prežívať, ale žiť ho naplno. Joga kruh je ako posvätný priestor pre všetky ženy, ktoré chcú byť samé sebou.

Dnes vám prinášam pár cvikov zo ženského joga kruhu, aby ste aspoň na chvíľu mohli precítiť spojenie so sebou.

Nájdite si čas len pre seba, ideálne vtedy, keď ste sama doma. Pripravte si priestor, zapáľte si sviečky, pustite si hudbu a vezmite si karimatku na cvičenie. Je to váš čas pre seba, svoje telo a dušu. Máte plné právo si ho vychutnať v takej podobe a dĺžke, akú potrebujete. Vnímajte tento čas ako rituál.  

  1. Uvoľnenie panvy v ľahu

Ľahnite si s pokrčenými nohami na chrbát. Dlane si položte vedľa panvy. S nádychom zdvíhajte vysoko hore panvu a s výdychom ju nechajte klesnúť. Robte tento pohyb v rýchlom tempe, až si panva nájde vlastný rytmus. Vydychujte s otvorenými ústami a nechajte vychádzať akékoľvek zvuky. Poddajte sa pohybu panvy a tešte sa z neho. Cvičenie uvoľňuje a prebúdza energiu v oblasti panvy. Po cvičení ostaňte ležať s privretými očami a vnímajte energiu v panve.

  1. Spontánny tanec

Oblečte sa žensky a pohodlne. Nájdite si príjemnú hudbu, ktorá zahŕňa pomalé a neskôr aj rýchlejšie pesničky. Zaviažte si oči šatkou a prispôsobte si priestor na tancovanie, tak aby bol pre vás bezpečný. So zaviazanými očami sa pomaly nalaďte na svoj dych. Zhlboka sa nadýchnitea vydýchnite ústami niekoľkokrát. Potom pomaly začnite vnímať svoje telo od chodidiel až k hlave. Nechajte každú časť tela voľne a spontánne sa pohybovať v rytme. Keď postupne prejdete s dychom a vedomím cez celé svoje telo, vychutnajte si spontánny tanec. Hýbte sa tak, ako sa vám v danú chvíľu žiada a nechajte sa viesť telom. Odovzdajte sa prítomnému okamihu a užite si meditáciu v pohybe.

  1. Práca s panvovým dnom

Pohodlne si ľahnite na chrbát, pokrčte kolená a položte si ruky na podbruško. Chodidlá sa dotýkajú celou plochou podložky a snažte sa vnímať spojenie so zemou. S nádychom naberajte energiu zo zeme a ťahajte do oblasti panvy. Podržte a s výdychom ústami uvoľnite všetko napätie z panvy do zeme. Sústreďte sa na silný výdych ústami. Zopakujte niekoľkokrát. Potom pridajte aj panvové dno. S nádychom ho zatiahnite a s výdychom ústami uvoľnite. Práca s panvovým dnom podporuje ženskú energiu, čistí oblasť maternice a spvňuje panvové dno. Necvičte zádrže panvového dna počas menštruácie.