Dych, zdroj života

10.10.2013 13:47

Dych, tak prirodzený a automatický ako len príroda chcela.

Koľko by ste vydržali bez dychu?

Nádych a výdych je pre človeka nevyhnutnou súčasťou života. Sme mu vďační za život. Nie je však dych ako dych. Možno si myslíte, že je úplne zbytočné venovať dýchaniu vôbec nejakú pozornosť, však telo dýcha aj bez toho, aby sme ho riadili. Uvedomujeme si však jeho kvalitu?

V dnešnej rýchlej dobe plnej stresu často zabúdame na dýchanie.  Nedýchame keď sa bojíme, keď sme v strese, keď sa sústredíme... Naše dýchanie je väčšinou veľmi plytké a jeho celú kapacitu využíva len málokto.  Mnoho ľudí je veľmi prekvapených na prvých hodinách jogy, aké náročné je vedome a naplno dýchať. Často sa im až roztočí hlava od  prílišného okysličenia tela. Nie sme zvyknutí využívať plnú kapacitu pľúc, čoho následkom sú rôzne bloky a neskôr aj ochorenia.

Joga venuje dychu veľkú pozornosť. Z jej pohľadu nejde len o prijímanie kyslíka ako zmesi plynov potrebnej na náš život. Spolu s dychom vchádza do tela aj životná energia – prána.

Prána je univerzálna všadeprítomná životná energia, ktorá je zdrojom nášho bytia. Napĺňa celý vesmír a prúdi vo všetkom živom. V čínsko-japonskej tradícii ju nazývajú tiež energiou chi alebo ki. Prána je tiež spojením medzi hmotou, vedomým a mysľou, a preto umožňuje existenciu života na hmotnej úrovni. Riadi všetky telesné funkcie a ak je telo zdravé, prána prúdi plynulo celým telom.

Pránu získavame okrem vzduchu, ktorý dýchame aj zo stravy, ktorú jeme a vody, ktorú pijeme. Najviac prány prijímame prostredníctvom dychu. Na to, aby sme ju prijímali sa musíme nadychovať a vydychovať len nosom.

Ako zvýšiť príjem prány v tele?

Ak chceme zvýšiť príjem prány v tele, sústredíme sa na hlboké dýchanie nosom a prijímanie energie a sily pri nádychu. Preciťujeme, ako vstupuje nová energia do celého tela, lieči a dodáva silu všetkým orgánom.

Správne dýchanie vytvára rovnováhu medzi pozitívnymi a negatívnymi prúdmi. Upokojuje nervový systém, reguluje a spomaľuje srdcovú aktivitu, znižuje krvný tlak a podporuje trávenie. Pri správnom dýchaní funguje telo v rovnováhe a harmónii.

Namaste

Nikol Chovancová