Dych, zdroj pevného zdravia

02.05.2014 09:56

V májovom čísle časopisu Dieťa som písala o dychu, tu si môžete stiahnuť celý článok aj s pozíciami  dýchanie v joge, brušný, hrudný a podkľúčový dych v joge

Dych, zdroj pevného zdravia

Koľko by ste vydržali bez dychu?

Nádych a výdych je pre človeka nevyhnutnou súčasťou života. Sme mu vďační za život. Nie je však dych ako dych. Možno si myslíte, že je úplne zbytočné venovať dýchaniu vôbec nejakú pozornosť, však telo dýcha aj bez toho, aby sme ho riadili. Uvedomujeme si však jeho kvalitu?

V dnešnej rýchlej dobe plnej stresu často zabúdame na dýchanie.  Nedýchame keď sa bojíme, keď sme v strese, keď sa sústredíme... Naše dýchanie je väčšinou veľmi plytké a jeho celú kapacitu využíva len málokto. Na prvých hodinách jogy je mnoho ľudí  veľmi prekvapených, aké náročné je vedome a naplno dýchať. Často sa im až roztočí hlava od  prílišného okysličenia tela. Nie sme zvyknutí využívať plnú kapacitu pľúc, čoho následkom sú rôzne bloky a neskôr aj ochorenia.

Joga venuje dychu veľkú pozornosť. Z jej pohľadu nejde len o prijímanie kyslíka ako zmesi plynov potrebnej na náš život. Spolu s dychom totiž vchádza do tela aj životná energia – prána.

Prána je univerzálna všadeprítomná životná energia, ktorá je zdrojom nášho bytia. Napĺňa celý vesmír a prúdi vo všetkom živom. V čínsko-japonskej tradícii ju nazývajú tiež energiou chi alebo ki. Prána je tiež spojením medzi hmotou, vedomým a mysľou, a preto umožňuje existenciu života na hmotnej úrovni. Riadi všetky telesné funkcie a ak je telo zdravé, prána prúdi plynulo celým telom.

Pránu získavame okrem vzduchu, ktorý dýchame aj zo stravy, ktorú jeme a vody, ktorú pijeme. Najviac prány prijímame prostredníctvom dychu. Na to, aby sme ju prijímali sa musíme nadychovať a vydychovať len nosom.

Ako zvýšiť príjem prány v tele?

Ak chceme zvýšiť príjem prány v tele, sústredíme sa na hlboké dýchanie nosom a prijímanie energie a sily pri nádychu. Preciťujeme, ako vstupuje nová energia do celého tela, lieči a dodáva silu všetkým orgánom. Správne dýchanie vytvára rovnováhu medzi pozitívnymi a negatívnymi prúdmi. Upokojuje nervový systém, reguluje a spomaľuje srdcovú aktivitu, znižuje krvný tlak a podporuje trávenie. Pri správnom dýchaní funguje telo v rovnováhe a harmónii.

Vedomé dýchanie v joge

Vedomé dýchanie je základom pri cvičení jogy. V joge praktizujeme dýchanie nosom, aby sme prijímali a udržiavali energiu, pránu v tele. Dych v joge by mal byť plynulý a hlboký, mal by nás viesť pri cvičení jednotlivých asán – pozícii . Vďaka dychu sa môžeme veľa dozvedieť aj o našom tele.  Ak cítime, že dych už nevedome zadržiavame, tak to značí, že daná pozícia je už pre nás príliš náročná. Treba si vtedy oddýchnuť alebo prejsť do jednoduchšej variácie asány. Dych nás sprevádza celým cvičením jogy. Ak sa naučíme plynulo a zhlboka dýchať, prinesie nám to harmóniu a pokoj do nášho vnútra. Vďaka dychu upokojíme aj myseľ, odstránime z tela stres a únavu.  Riadené dýchanie v joge sa nazýva pranajáma. Existuje viacero druhov dychových cvičení vďaka, ktorým môžeme urobiť veľké pokroky nielen v joge, ale ktoré ovplyvnia aj kvalitu nášho bežného života. Vedomý dych nám pomáha dostávať sa hlbšie do svojho vnútra, spoznávať vnútorné svaly, spevňovať a uvoľňovať stuhnuté svaly.

 

Dych ako spôsob uvoľnenia

Dych je úzko prepojený aj so psychickou stránkou človeka. Cez dych, hlavne výdych, vieme uvoľniť z tela všetky nepotrebné bloky, strachy, hnev a veci, ktoré nás zväzujú a zaťažujú nás. Skúste jednoduché cvičenie na uvoľnenie: s nádychom sa vytiahnite v stoji vysoko hore na špičky a s hlbokým výdychom cez ústa spustite ruky, predkloňte sa a uvoľnite všetko napätie z tela. Cvičenie niekoľkokrát zopakujte.   

Plný jogový dych

Plný jogový dych je komplexný dych, pri ktorom sa využíva plná kapacita pľúc, a tým sa zapájajú všetky svaly určené na dýchanie. Mali by sme ním dýchať počas celého dňa, pretože zabezpečuje príjem energie do tela, a tým vzniká rovnováha v tele a správna funkcia všetkých orgánov.  

Plný jogový dych tvoria tri druhy dychu:

  1. Brušný dych
  2. Hrudný dych
  3. Podkľúčový dych

 

  1. Brušný dych

Tento typ dychu využívajú viac muži ako ženy, pretože najmä počas tehotenstva je postupne úplne vyradený. Je dôležitý pre správnu funkciu tráviacich a pohlavných orgánov. Pri jeho nedostatočnom používaní vznikajú práve v tejto oblasti rôzne ochorenia, jeho nedostatok sa môže podieľať aj na neplodnosti. Nie je vhodné ho precvičovať počas menštruácie a vo vyššom štádiu  tehotenstva.

Nácvik: v ľahu na chrbte si položíme ruky na podbruško a pomaly sa nadychujeme do oblasti brucha. Hrudník ostáva nehybný, zdvíha sa nám iba brucho. Jednu ruku si môžete položiť na hrudník, aby ste odsledovali, že ostáva počas dychu nehybný.              

  1. Hrudný dych

Hrudný dych zapája medzirebrové svaly a má výborné účinky na krvný obeh a srdce.

Nácvik:  v ľahu na chrbte si položíme ruky na rebrá, prípadne môžeme nechať jednu ruku na bruchu, aby sme kontrolovali prúdenie dychu len do hrude, brucho teraz ostáva nehybné.

  1. Podkľúčový dych

Pri tomto dýchaní dochádza k výmene plynov v hornej časti pľúc. Zapájajú sa aj medzirebrové svaly. Podporuje imunitu a je dobrý ako prevencia proti astme. Zabezpečuje dostatočné dokončenie výmeny plynov počas dýchania.

Nácvik:  v ľahu na chrbte si položíme ruky na kľúčne kosti a snažíme sa ťahať nádych až do kľúčnych kostí.