Čakry a joga

26.09.2016 15:20

Každý, kto sa dlhšie zaujíma o jogu a sebarozvoj, narazí skôr či neskôr na pojem čakra. Čo sú to čakry a aký je ich význam pre človeka? Prečo je potrebná ich rovnováha a ako súvisia choroby s blokmi na  jednotlivých čakrách? Cez jogu a jej pohľad na človeka si priblížime funkciu týchto energetických centier.

Energia – zdroj životnej sily
Joga rozlišuje fyzické a jemnohmotné telo. Podľa jogovej teórie je náš život v tele možný vďaka prúdeniu životnej sily, prány. Prána je životná energia, ktorá sa nachádza všade okolo nás.  Jedným zo spôsobov ako ju môžeme prijímať je napr. dych. Prána prúdi telom v jednotlivých kanálikoch, ktoré sa v joge volajú nádi. Táto životná sila prúdi odspodu nahor a vytvára jednotlivé víry alebo centrá, ktoré sa nazývajú čakry. Ak je prúdenie prány v rovnováhe, telo je zdravé. Ak však nastane blok v prúdení, prejaví sa to v obmedzení energie a v tele nastávajú disharmónie, ktoré sa neskôr môžu prejaviť v podobe chorôb.

ČAKRY a ich význam
Joga rozlišuje sedem hlavných čakier, ktoré sa nachádzajú pozdĺž chrbtice. Každá z nich má špecifické telesné, duševné a duchovné účinky. Spodné čakry sa vzťahujú viac k fyzickému telu, vrchné sú spirituálnejšie. Aby sme mali vyrovnaný duchovný vývoj, je potrebné si najskôr vybudovať silné korene a pevné základy. Preto treba pracovať na ich harmonizácii odspodu. Každá čakra sa vyznačuje svojou farbou a jedinečnou úlohou.

Koreňová čakra – červená  - stabilita, základné potreby
Sakrálna čakra  - oranžová- kreativita, sexualita, vzťahy
Čakra solár plexu- žltá – sila, vôľa, konanie
Srdcová čakra – zelená – bezvýhradná láska, sebauzdravenie, radosť
Čakra krku – svetlo modrá – komunikácia, pravda
Tretie oko – indigo – intuícia, vedenia, vyššia múdrosť
Korunná čakra – fialová – blaženosť, spirituálne osvietenie


Pri úplnej funkčnosti všetkých energetických dráh, môže telom prechádzať energia kundalini, tzv. hadia sila. Tá sídli pri koreni chrbtice a jej prebudenie prináša premenu vedomia a oslobodenie duše. A to je aj najvyšším cieľom jogy. Aby sme ju mohli prebudiť, musíme však očistiť všetky bloky na fyzickom aj duchovnom tele. Tento proces nie je jednoduchý a vyžaduje si dlhodobú prácu. Ale benefity, ktoré vám to prinesie, stoja za to. Každý krok, ktorý vedie k zharmonizovaniu tela a duše, prináša človeku novú, lepšiu kvalitu života.

Ako harmonizovať čakry
Čakry, teda energetické kruhy, môžeme vylaďovať rôznymi spôsobmi. Keďže ku každej je priradená určitá farba, funkciu oslabenej čakry môžete podporiť obklopením sa danou farbou. Ďalší spôsob harmonizovania čakier je cez vône a teda arómaterapiu. Pomôcť vám môže aj ajúrveda, hudba alebo práca s kameňmi. Joga rozoznáva jednotlivé cviky, ktoré podporujú funkciu danej oblasti.
Dnes vám prinášam zostavu na harmonizáciu všetkých čakier. Skúste v každej z týchto polôh chvíľu vydržať a len pozorovať, ako sa cítite. Možno vám bude niektorá pozícia príjemnejšia ako iná. Len pozorujte oblasť , kde sídli daná čakra a aká je jej sila.

  
Koreňová čakra
Miesto: koniec chrbtice, medzi konečníkom a  pohlavnými orgánmi
Poloha strom
Postavíme sa pevne nohami na zem. Precítime kontakt chodidiel so zemou a potom pomaly zdvihneme pravú nohu. Pokrčíme ju v kolene a vložíme do vnútorného stehna. Ak je to náročné, tak nohu oprieme pod koleno.
Vnímame pevný postoj, silu a stabilitu.
Sakrálna čakra  
Miesto: medzi pohlavnými orgánmi a pupkom
Poloha mačka
Pokrčíme kolená a prejdeme dlaňami na zem do polohy mačky. S nádychom prehneme chrbát  a pozrieme sa hore, s výdychom zaguľatíme. Sústredíme sa na oblasť medzi pupkom a pohlavnými orgánmi, kde sídli druhá čakra.
Vnímame svoju sexualitu, kreativitu a vzťahy.
Čakra solár plexu
Miesto: nad pupkom
Poloha loďka
Oprieme sa najprv o dlane a pokrčíme kolená nad zemou. Ak zvládame držať pevné brucho, tak môžeme vystrieť nohy a ruky dať pozdĺž tela. Pokojne dýchame a chvíľu podržíme.
Vnímame svoj stred, svoju vnútornú silu.
Srdcová čakra
Miesto: pri srdci
Poloha ťava
Prejdeme na kolená a otvoríme hrudník. Ruky si môžeme oprieť o chrbát a cítime ako otvárame hrudník, ramená. Chvíľu predýchame.
Vnímame lásku, radosť, mier  a odpustenie sebe aj iným.
Čakra krku
Miesto: oblasť krku
Poloha sviečka
Z ľahu prejdeme nohami hore do polohy sviečky. Oprieme si ruky o chrbát. Chvíľu ostaneme v polohe a pokojne dýchame.
Vnímame  svoju schopnosť komunikácie, prezentovania sa pred inými a svoj postoj k pravde a úprimnosti.  
Tretie oko
Miesto: stred medzi obočím
Poloha dieťa
Oddýchneme si v polohe dieťaťa, posadíme sa na päty a uvoľníme hlavu, čo najviac na zem. Sústredíme sa na stred medzi obočím a dýchame do tohto bodu.
Vnímame svoj dar intuície, vizualizácie a svoj vnútorný hlas.  
Korunná čakra
Miesto: vrchol hlavy
Poloha mŕtvola
Ľahneme si na chrbát a uvoľníme celé svoje telo. Necháme ho ležať úplne ťažké a nehybné. Pozorujeme svoj dych.
Vnímame kto sme, svoje prepojenie s vyšším celkom, stav oslobodenia duše od všetkého hmotného.