Budovanie osobnosti

15.11.2013 16:00

Asi najdôležitejším obdobím pre každého človeka je obdobie dospievania. Vtedy si uvedomujeme najsilnejšie našu individualitu a snažíme sa prostredníctvom rôznych protestov odpútať od rodičov a nájsť svoju vlastnú cestu. Skúšame, hľadáme, padáme a vzlietneme, aby sme mohli opäť spadnúť a opäť sa postaviť ...

Niekto hľadá svoju cestu cez záľuby, iný cez alkohol a iné drogy a veľkú úlohu v nej zohrávajú aj priatelia. Stávajú sa našimi vzormi a my sa snažíme zapadnúť do tej správnej partie. Niekedy to je náročné a niekedy to prináša zvláštne obdobia. Ale všetko je súčasťou formovania, vytvárania vlastnej individuality. Mám pocit, že čím viac toho 

zažijeme, tým lepšie si potom dokážeme zvoliť svoj smer cesty. Vieme, čo je pre nás dobré, aké temné stránky sa v nás vedia objaviť a ako veľmi sa dokážeme tešiť zo života.  Až raz sa to zlomí a my rozoznáme tú správnu, tú našu cestu.

 

Pre mňa je život o žití naplno.


Najprv som ho prežívala naplno so všetkými vonkajšími inšpiráciami. Prežila som veľa úžasných chvíľ, ale aj veľa sklamaní. Dnes žijem tiež naplno, ale vnútorne.

Cítim a už viem, že naše šťastie a bohatstvo je vo vnútri. Netreba ho hľadať inde, máme ho každý jeden vo svojom vnútri. Cesta k nemu je však u každého iná. Niekto začne meditovať, iný tancovať, ďalší pocíti naplnenie s príchodom dieťaťa...Tých možností je veľa, a len my sami vieme, kam nás to ťahá. Treba sa len naladiť na svoj vnútorný hlas, ktorý nás vedie celý život a dôverovať mu. Či už ho vnímame ako boží hlas alebo intuíciu, na tom nezáleží. Stačí veriť, počúvať a nebáť sa vykročiť.

Prajem Vám veľa odvahy na Vašej ceste,

Nikol Chovancová